Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Стратегически партньорства


Медицински университет - Варна участва в проект за онлайн-обучение по английски език и немски език в областта на здравеопазването. Проект HELP2 – HEalthcare Language Learning Programme  е продължение на HELP – Healthcare English Language Programme (2014-2017), реализиран в рамките на програма „Еразъм +". Проектът стартира през месец ноември 2018 година и е с обща продължителност две години и половина.

Международният екип се състои от преподаватели по чужди езици, педагози, експерти по интеркултурно обучение, лекари и софтуерни инженери от шест страни от Източна и Централна Европа (България, Чехия, Литва, Полша, Румъния и Словакия) и две западноевропейски страни (Германия и Португалия). Медицински университет – Варна участва в проекта с представители от екипите на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, отдел "Международно сътрудничество" и „Интернационален център за електронно и дистанционно обучение".

HELP2 доразвива и обогатява предлаганата от първия проект онлайн-програма, като я разширява с 14 нови модула на английски език и 10 модула на немски език. Те ще се предлагат онлайн чрез отворена платформа MOODLE и мобилно приложение за потребителите на Android. Новите модули ще предоставят на потребителите материали за работа онлайн и офлайн (PDF файлове за сваляне, подготвен за печат електронен учебник), свободно достъпни под лицензи Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0 (отворени лицензи). Платформата ще продължи да бъде със свободен достъп след завършването на проекта.

HELP2 ще предлага учебни ресурси и модули за самостоятелно учене на специализиран английски и немски език за медицински цели, като фокусът е насочен към специалистите по здравни грижи. Модулите съчетават по иновативен начин езикова и интеркултурна подготовка за посрещане на предизвикателствата на европейския пазар на труда.

 

Повече информация за проекта на:

http://help2project.eu