Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Уважаеми Еразъм студенти,

Във връзка с усложнената обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, и с цел опазване на Вашето здраве, в случай че имате притеснения относно престоя си в държавата, в която се намирате в момента, следва незабавно да се свържете с координатора в отдел „Международно сътрудничество" за обсъждане на конкретната ситуация.

Всички въпроси, свързани с мобилност по програма "Еразъм+" трябва да бъдат отправяни към нас по електронна поща или телефон, не се допускат студенти на място:

E-mail: erasmus@mu-varna.bg , Svetlana.panayotova@mu-varna.bg и тел. 052/677 020

Към този момент се преустановяват студентски мобилности в случаи, в които приемащия университет спира обучението на студентите. Моля да се свържете с координатора в приемащия университет и да уточните този въпрос с тях.

Ако от приемащия университет прекратяват обучителните дейности и съответно мобилността на входящите студенти, трябва да го потвърдят официално с документ.

При завръщане в България студентите се задължават да се подложат на 14-дневен карантинен период, като комуникацията с Еразъм координаторите и преподавателите следва да се осъществява по електронна поща и телефон.

След завръщане можете да продължите обучението си в МУ-Варна, като считано от 14.03.2020 г. обучението по всички специалности в Медицински университет – Варна, се провежда чрез електронната система Blackboard на университета, както и чрез други технически методи, средства и платформи за електронно обучение, въведени в обучителния процес. Моля следете информацията на сайта на МУ-Варна: http://mu-varna.bg/BG

Препоръчваме Ви да следите индекса на риск при пътуване и съобщенията на Ситуационния център на Министерството на външните работи, както и инструкциите на властите в държавата, в която се намирате.

При необходимост от съдействие българските студенти в чужбина може да се свързват с Министерството на външните работи на денонощните телефони: +359 2 948 24 04;

+359 2 971 38 56;

+359 2 948 3052;

+359 2 948 2552;

+359 2 948 2085, както и по електронна поща: crisis@mfa.bg.

За повече информация:

Министерство на здравеопазването: https://www.mh.government.bg/bg/

Регионална здравна инспекция – Варна: https://www.rzi-varna.com/

Министерството на външните работи: https://www.mfa.bg/