Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност
Проект: "Еньовден във Варна - здравни и културни традиции"

Програма: Фонд "Култура" към Община Варна

Година: 2019

Цели на проекта:

Проектът „Еньовден във Варна – здравни и културни традиции" цели да създаде мултикултурен празник в Музей по история на медицината, чрез който да се предаде познанието за различни видове билки по Северното Черноморие, тяхното съхранение, използване и въздействие върху здравето. Провеждане на събитие по проекта в Музей по история на медицината на Еньовден (24.06.2019 г.)