Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейностПроект: "Съхраняване на етноботаническото богатство на северното черноморие"

Програма: Фонд "Култура" към Община Варна

Година на изпълнение: 2018 г.

Цел на проекта:

Целта на проекта е да се съхранят уникалните за Варна етноботанически видове и традиционни методи на лечение сред местното население и да се предаде познанието за въздействие на билките върху здравето на следващите поколения. Провеждане на събитие по проекта в Музей по история на медицината на Еньовден (24.06.2018 г.)