Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Вижте първо класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излезе на 24 юли

Днес се обявява първо класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, специалностите от Медицински колеж-Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве". Класирането може да видите тук (плюс сроковете за записване) или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

ВАЖНО за класираните кандидат-студенти по специалността „Рентгенов лаборант": преди да бъдат записани за студенти задължително представят Удостоверение за проведен периодичен медицински преглед за годността им при работа с източници на йонизиращо лъчение, издадено от Националния център по радиобиология и радиационна защита (гр. София, ул. „Св. Георги Софийски" №3, двор на Военномедицинска академия, сграда 7). За издаването на документа в гр. София е необходимо представянето на оригинал на удостоверение от Районния психодиспансер по местоживеене, а записването в МУ-Варна ще става само копие на удостоверението от психодипансера.

Първо класиране за специалностите „Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" може да видите тук (плюс сроковете за записване) или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Първо класиране за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър" може да видите тук (плюс сроковете за записване) или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че неподалите заявления за прекласиране (без класираните за специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър") и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

ВАЖНО: Заявленията за прекласиране на кандидат-студентите, които са приети във филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново ще се подават във Факултет „Обществено здравеопазване" с адрес: гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, стая 105.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявления за участие в следващите класирания.

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

Ръководството на МУ-Варна поздравява всички приети студенти за показаните високи резултати и постигнатия успех.

С радост ще Ви очакваме на първия учебен ден!

_________________________________________________________________________________________________


Виж още:Прием 2021/2022