Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Вижте първо класиране за обучение срещу заплащане за част от специалностите в МУ-Варна

Днес се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" и специалностите от Медицински колеж-Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве". Класирането може да видите тук или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Първо класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Медицински оптик" може да видите тук или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тази специалност вижте тук.

Записването на класираните студенти и подаването на заявления за прекласиране (не важи за специалност „Медицински оптик") ще става от 13 август (понеделник) до 17 август (петък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 17 август до 16:00 ч.). На 15 август 2018 г., ден, официално обявен за почивен на територията на гр. Варна, няма да се осъществява записване и подаване на заявления за прекласиране.

Обръщаме внимание на всички класирани, че неподалите заявления за прекласиране (не важи за специалност „Медицински оптик") и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявления за участие в следващите класирания.

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.