Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Проведе се Третата международна конференция „Здравните грижи – принос за качеството на живот“

На 7 юни стартира Третата международна конференция „Здравните грижи – принос за качеството на живот", която се проведе онлайн. Събитието се организира от Катедра „Здравни грижи" към Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна, съвместно с УМБАЛ „Света Марина" – Варна и Факултета по сестрински грижи „Хамидие" към Университета по здравни науки – Истанбул, Турция.

Конференцията се проведе в 4 тематични направления – съвременни тенденции в здравеопазването, клинични аспекти в здравните грижи, история и развитие на медицинските професии и комуникация в медицинската практика. Повече от 300 заявки бяха подадени от български и чуждестранни участници.

Научното събитие обедини два от водещите балкански медицински университета по здравни науки в Истанбул, Турция и Медицински университет – Варна в България, на фона на четири годишнини – 60 години Медицински университет – Варна, 35 години – УМБАЛ „Света Марина", 20 години Факултет „Обществено здравеопазване" и 15 години Катедра „Здравни грижи".

Деканът на ФОЗ проф. Антония Димова прочете поздравителен адрес от Ректора на университета проф. д-р Валентин Игнатов:

„Приветствам усилията и амбицията на всички вас, които следвате своята мисия и цели. Именно чрез срещи като тази вие допринасяте за обмена на информация, идеи и опит в съвременната практика. Настоящата международна конференция е стъпка напред в насока да очертаем и надградим тенденциите в развитието на здравните грижи, да разширим хоризонта си, да си поставим по-високи цели и да търсим възможности за постигането им."