Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Вижте трето класиране за част от специалностите в МУ-Варна, публикувано на 7 август

Днес, 7 август 2019 г. се обявява трето класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Шумен и Велико Търново, специалностите от Медицински колеж-Варна – „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве". Класирането може да видите тук (включително сроковете за записване) или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

ВАЖНО за класираните кандидат-студенти по специалността „Рентгенов лаборант": преди да бъдат записани за студенти задължително представят Удостоверение за проведен периодичен медицински преглед за годността им при работа с източници на йонизиращо лъчение, издадено от Националния център по радиобиология и радиационна защита (гр. София, ул. „Св. Георги Софийски" №3, двор на Военномедицинска академия, сграда 7). За издаването на документа в гр. София е необходимо представянето на оригинал на удостоверение от Районния психодиспансер по местоживеене, а записването в МУ-Варна ще става само копие на удостоверението от психодипансера.

Трето класиране за специалностите „Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" може да видите тук (включително сроковете за записване) или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че неподалите заявления за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

ВАЖНО: Заявленията за прекласиране на кандидат-студентите, които са приети във филиалите в градовете Шумен и Велико Търново ще се подават във Факултет „Обществено здравеопазване" с адрес: гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, стая 105.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявления за участие в следващите класирания.

Очаквайте публикуването на четвърто класиране за тези специалности (в случай, че има незаети места) на 12 август 2019 г. (понеделник).

Също на 12 август 2019 г. (понеделник) ще бъде обявено първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", както и за специалностите от Медицински колеж-Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик", „Инспектор по обществено здраве" и „Медицински оптик".

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук._________________________________________________________________________________________________