Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Вижте четвърто класиране за част от специалностите в Медицински университет и Медицински колеж – Варна

Днес се обявява четвърто класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Шумен и Велико Търново и специалностите от Медицински колеж – Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор" и „Инспектор по обществено здраве". Класирането може да видите тук (включително сроковете за записване) или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

ВАЖНО за класираните кандидат-студенти по специалността „Рентгенов лаборант": преди да бъдат записани за студенти задължително представят Удостоверение за проведен периодичен медицински преглед за годността им при работа с източници на йонизиращо лъчение, издадено от Националния център по радиобиология и радиационна защита (гр. София, ул. „Св. Георги Софийски" №3, двор на Военномедицинска академия, сграда 7).

Четвърто класиране за специалностите „Здравен мениджмънт", ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" може да видите тук (включително сроковете за записване) или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Записването ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на Министъра на здравеопазването. При влизането в сградата кандидат-студентите трябва да са с поставена предпазна маска на лицето.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявление за участие в следващите класирания.

Обръщаме внимание на всички класирани кандидати, че тези от тях, които не са се записали в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Очаквайте публикуването на следващото класиране (в случай, че има останали незаети места) на 11 август 2020 г. (вторник), а записването на приетите студенти ще се проведе на 12 и 13 август 2020 г.

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

 

  
 
Виж още:Прием 2021/2022