Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публикувано е първо класиране за пет от магистърските програми на МУ-Варна

При традиционно висок интерес и изцяло онлайн премина кампанията по прием на документи за магистърските специалности „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Опазване и контрол на общественото здраве", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", която започна на 01.09.2020 г.

Публикувано е първо класиране за тези специалности, което може да видите тук или в профила си тук.  
Всички класирани студенти могат да се запишат във Факултет „Обществено здравеопазване" (сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, стая 105, етаж 1) от 1 октомври до 8 октомври 2020 г. вкл. (без събота и неделя), в часовите интервали от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.30 часа.       За повече информация относно документите и местата за записване вижте тук. Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

Записването ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на Министъра на здравеопазването. При влизането в сградата кандидат-студентите трябва да са с поставена предпазна маска на лицето, при желание с предпазни ръкавици или шлем.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявление за участие в следващите класирания.

Всички класирани не по първо желание студенти са длъжни:

1. Ако класирането ги удовлетворява – да осъществят процедура на записване, което се счита за окончателно и без право на участие в следващи класирания.

2. Ако класирането не ги удовлетворява – за участие в следващо класиране (до трето включително за конкретната група специалности) кандидат-студентите подават заявление за прекласиране на електронната поща на Деканата, в горепосочения срок. В противен случай губят право за участие в следващо класиране. Депозиралите заявление запазват правото си да участват в следващо класиране за някое от по-силните си желания. В случай, че до трето класиране включително кандидатът не се придвижи в класирането, запазва вече спечеленото място. При придвижване в класирането кандидатът запазва новото място (до трето класиране включително), освобождавайки първоначално спечеленото. Кандидат-студентът не може да бъде класиран в следващо класиране за по-нежелана специалност от тази на спечеленото място.

Класираните не по първо желание кандидати, подават собственоръчно подписано и сканирано/снимано заявление за прекласиране към Деканата на Факултет „Обществено здравеопазване", на следния електронен адрес: ksk_foz@mu-varna.bg.

Обръщаме внимание на всички класирани кандидати, че тези от тях, които не са подали заявления за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Очаквайте публикуването на второ класиране (в случай, че има останали незаети места) на 9 октомври 2020 г., а записването ще започне от 12 октомври 2020 г.  

 

Ръководството на МУ-Варна поздравява приетите студенти и пожелава на всички успешна учебна година!

 

 

 

Виж още:Прием 2021/2022