Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Шести фармацевтичен бизнес форум срещна студенти, специалисти и представители на бизнеса

За шеста поредна година Фармацевтичният бизнес форум събра на едно място водещи специалисти в бранша. Организираните от Факултета по фармация към МУ-Варна форум и научно-практическа конференция предоставиха възможност на над 200 участници и повече от 20 фирми да обменят опит и идеи. Събитието се проведе в периода 25-27 октомври в град Варна.

„Това е шесто поредно издание, което показва устойчивост на нашата форма на сътрудничество с бизнеса и взаимодействие между студенти, преподаватели и партньори и смятам, че мероприятието заслужи признанието на партньорите ни от Регионалната фармацевтична колегия и Българския фармацевтичен съюз“ – с тези думи събитието откри деканът на Факултета по фармация проф. Диана Иванова.

Поздравителен адрес от името на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов поднесе зам.-ректорът „Международно сътрудничество“ проф. Тодорка Костадинова:

„В нашия динамично развиващ се свят, в условията на глобализация и засилваща се конкуренция, изграждането на здрава връзка между образованието, бизнеса и икономиката е от изключително важно значение за адекватното функциониране на съвременното общество.“

Вече шеста поредна година форумът предоставя възможност на студентите да се запознаят с особеностите и състоянието на фармацевтичния пазар и новостите във фармацевтичния сектор. Той дава възможност на студентите да се срещнат с бъдещите си работодатели, да бъдат проследени съвременните аспекти в работата и да бъдат обменени идеи за развитието на бранша.

                                                                                                                                                                                        Вероника Стоянова

_________________________________________________________________________________________________