Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Медицински колеж – Варна отбелязва 80 годишен юбилей

През 2022 г. Медицински колеж – Варна навършва 80 години. По този повод е предвидена богата и наситена програма. Научни сесии, изложби, кампании и активности с участието на студенти, конкурси и ретроспективни беседи, филми и книги са само част от събитията, съпътстващи юбилейната година. Предвидени са кръгли маси, както и мероприятия с участието на гражданите и гостите на Варна.

Тук може да разгледате програмата по честванията на 80 г. МК-Варна.

Медицински колеж – Варна, като част от структурата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, е с най-дълга история и традиции. За осем десетилетия Колежът дава образование на повече от 17 000 здравни специалисти, които се реализират успешно в страната и чужбина.

В него се осъществява подготовка в степен „професионален бакалавър" по специалностите: „Помощник-фармацевт", „Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант", „Зъботехник", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Медицински оптик".

Отличните условия за провеждане на учебна и изследователска дейност отговарят на съвременните изисквания за качество на обучение. Това прави Колежа предпочитано учебно заведение, доказателство за което е конкурентната надпревара по време на кандидатстудентските изпити, а именно 8-10 кандидати за едно място по всяка от специалностите в МК-Варна.

История:

Създаден през 1942 г. като Училище за милосърдни сестри, от 1944 до 1997 г. Медицинският колеж претърпява редица трансформации: Институт за медицински сестри, Училище за акушерки, Обединено медицинско училище, Полувисш медицински институт. От 1997 г. Медицинският колеж e основно звено в структурата на Медицински университет – Варна.