Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Уроци по анатомия

Студенти от първи курс, специалност "Медицина" и втори курс, специалност "Дентална медицина", се обучават присъствено по анатомия в дисекционните зали на МУ-Варна. Упражненията се провеждат при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки.

Страница 1 от 3