Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Завръщането на студентите

Библиотеката на МУ-Варна започна да работи със студенти от 01.06.2021 при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Местата в читалнята са разредени и разделени с прозрачни паравани, а носенето на маски е строго задължително. Юни обикновено е най-натовареният месец, когато се полагат семестриалните изпити. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3