Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Практическо занятие по дисциплината Технология на лекарствените форми

Студенти от четвърти курс на специалност „Фармация“ приготвят ефервесцентни гранули по време на практическо занятие, което е част от подготовката им по дисциплината „Технология на лекарствените форми“. След приготвянето на препаратите, студентите ги подлагат на различни тестове в една от модерните лабораториите на Факултета по фармация, като целта е да се види дали отговарят на нормативните изисквания. Техен ръководител е ас. фарм. Ивайло Пехливанов.

Страница 1 от 3