Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Изложба за 80-годишнината на Медицински колеж - Варна е подредена на входа на Морската градина

Изложба, посветена на 80-годишниния юбилей на Медицински колеж - Варна, е подредена на входа на Морската градина в града. Черно-бели и цветни фотоси са запечатали важни моменти и лица от историята, ежедневието и развитието на Колежа. Медицински колеж – Варна, като част от структурата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, е с дълга история и традиции. За осем десетилетия Колежът дава образование на повече от 17 000 здравни специалисти, които се реализират успешно в страната и чужбина. В него се осъществява обучение в степен „професионален бакалавър" по 8 специалности: „Помощник-фармацевт", „Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант", „Зъботехник", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Медицински оптик". Отличните условия за провеждане на учебна и изследователска дейност отговарят на съвременните изисквания за качество на обучение. Това прави Колежа предпочитано учебно заведение, доказателство за което е конкурентната надпревара по време на кандидатстудентските изпити, а именно 8-10 кандидати за едно място по всяка от специалностите в МК-Варна. Фотографската изложба, се осъществява с подкрепата на Дирекция "Култура и духовно развитие" към Община Варна. Гражданите и гостите на града могат да я разгледат на входа на Морската градина до 30 септември.

Страница 1 от 3