Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Упражнение по микроанатомия

Студенти от втори курс, специалност "Медицина", англоезично обучение разглеждат различни препарати под микроскоп в учебните зали в МУ-Варна, под ръководството на ас. Искрен Великов. По време на практическите занятия в катедрата по „Анатомия и клетъчна биология“, на студентите се предоставят различни комплекти от хистологични препарати и електронограми. Бъдещите медици имат възможност за самостоятелна работа, което е предпоставка за издигане на учебно-практическте занятия до равнището на научноизследователската дейност.

Страница 1 от 3