Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

45 години обучение по зъботехника във Варна

На 27.09.2019 г. в Музея по история на медицината се проведе честване по случай 45 ГОДИНИ ОБУЧЕНИЕ ПО ЗЪБОТЕХНИКА във Варна. Събитието включваше откриване на нова експозиция в музея - „КЪТ НА ЗЪБОТЕХНИКАТА“, както и представяне на учебници и документи, свързани с обучението по зъботехника. Присъстващите имаха възможност да се запознаят с факти и лица, свързани с обучението, и приносът на арменските фамилии към зъботехническата професия във Варна. Събитието е част от мероприятията, посветени на 150 години от откриването на първата дарителска болница в България – Болница „Параскева Николау“, сега Музей по история на медицината към МУ-Варна. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2