Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Световен ден за профилактика на бъбречните заболявания

В рамките на честванията, отбелязващи 60 години от създаването на Катедра „Педиатрия“ към МУ – Варна, проф. д-р Димитричка Близнакова – детски нефролог, изнесе лекция на тема: „Как да съхраним бъбреците в детска и юношеска възраст“. Инициативата беше посветена на Световния ден за профилактика на бъбречните заболявания. Събитието беше уважено от проф. Валентина Маджова – управител на Университетския диагностично-консултативен център „Света Марина“ и член на катедра „Обща медицина“, и от проф. Светла Стайкова - ръководител на учебния сектор по нефрология, хемодиализа и токсикология към университетската болница във Варна. 60-ата годишина на Катедра „Педиатрия“ ще бъде отбелязана с богат календар от събития, посветени на детското здраве.

Страница 1 от 2