Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

20 новоприети курсанти в направление „Военен лекар“ бяха официално посрещнати във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

20 новоприети курсанти в направление „Военен лекар“ бяха официално посрещнати във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Обучението е в редовна форма и се провежда съвместно между Медицински университет „Проф.– Варна, Военномедицинска академия – София и Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. Добрата подготовка на завършилите специалността „Военен лекар“, дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни – членки на НАТО. Общо 57 младежи прекрачиха прага на Морското училище в града. Те ще се обучават в специализациите „Корабоводене“, „Военноморски комуникационни и радиотехнически средства“, „Корабни машини и механизми“, „Кибероперации“, „Мехатроника“ и „Медицинско осигуряване“.

Страница 1 от 3