Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Упражнение по органична химия с ас. Павлина Косева

Студенти от специалнот "Фармация" на МУ-Варна изучават тънкостите на органичната химия под ръководството на ас. Павлина Косева от катедрата по Фармацевтична химия.

Страница 1 от 4