Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

КУРС ПО ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

Курс по история на медицината провеждат Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването към Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и Българското дружество по история на медицината. Курсът по история на медицината е традиционен и се провежда на 13 и 14 юли 2022 г. в III Аудитория (сграда Ректорат). Програмата може да откриете тук. https://www.mu-varna.bg/BG/Pages/kurs-istoriya-na-medicinata-2022-mu-varna.aspx