Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Държавен изпит по Вътрешни болести

Започнаха държавните изпити на стажантите от 6-ти курс, специалност „Медицина“ в Медицински университет – Варна. Спазват се изключително високи санитарни изисквания и физическа дистанция. Използват се дезинфектанти, поставени на няколко места в университета. Изпитът по „Вътрешни болести“ се провежда във Втора аудитория. Всички студенти и преподаватели носят маски. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2