Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Предварителен изпит за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“

За първи път Медицински университет - Варна предостави възможност на кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" да се явят на предварителен изпит по биология. Изпитът за двете специалности се проведе и във филиалите на университета в Шумен, Велико Търново и Сливен. Явиха се близо 250 кандидати. Редовният изпит на кандидат-студентите за медицински сестри и акушерки ще бъде на 16 юли. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4