Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Академична лекция на проф. Димитър Ставрев

На 06.01.2023 г. във Втора аудитория на МУ-Варна се състоя академична лекция на проф. Димитър Ставрев на тема „Изследвания в морската медицина".

Страница 1 от 3