Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Пламен Ненков

На 29.08.2019 г. във Факултета по дентална медицина на МУ-Варна се състоя публична защита на д-р Пламен Ненков за придобиване на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния му труд е „Подготовка на зъбодържащия апарат с ER: YAG лазери при протетично лечение“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3