Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Д-р Давида Анна Виндекер

Д-р Давида Ана Виндекер е от Германия и е първият чуждестранен преподавател във ФДМ на МУ-Варна. Тя се дипломира през 2021 година, след което започва да преподава на бъдещите дентални специалисти от англоезичната програма на МУ-Варна. Д-р Виндекер е и специализант по орална хирургия.

Страница 1 от 3