Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Академична лекция на доц. Величка Андонова

На 28.03.2019 г. във Факултета по фармация на МУ-Варна се състоя академична лекция на доц. Величка Андонова на тема „Фармацевтични нанотехнологии – оптимизиран подход за лекарстводоставяне“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2