Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Общото събрание на МУ-Варна се състоя в електронна среда

На 25.03.2021 г. от 14:00 часа в електронна среда чрез системата BLACKBOARD на МУ-Варна се проведе заседание на Общото събрание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов" – Варна. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3