Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Европейски ден на логопедичната терапия

Кампания за безплатни консултации и диагностика на езиково-говорни нарушния при деца и възрастни организира на 06.03.2020 г. катедра "Логопедия и медицинска педагогика" към МУ-Варна. Повод беше Европейския ден на логопедичната терапия, отбелязван всяка година на 6-ти март. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3