Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Световен ден на съня

Научната общност на МУ-Варна, изследователската група „Обструктивна сънна апнея и коморбидност“ по проекта „Медицински университет – Варна: Повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE-TEAM)“ и международни партньори отбелязаха Световния ден на съня 15 март с конференцията „Добър сън за глобално здраве“. Конференцията започна с минута мълчание в първия ден за национален траур в памет на Негово светейшество Патриарх Неофит. Форумът предостави на вниманието на аудиторията нови научни разработки на мултидисциплинарни екипи от Европа и света, в чиято област на компетенция са различни проучвания в областта на медицината на съня. В словото си до участниците ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков подчерта, че през последните години Университетът, съвместно с Българското дружество по Обструктивна сънна апнея и хъркане и Световната сънна асоциация, са организатори на множество инициативи за превенция и профилактика, посветени на Световния ден на съня. Ректорът допълни, че за МУ-Варна вече е традиция да организира безплатни диагностично-консултативни прегледи в създадената университетска лаборатория за изследване на хора с проблеми със съня. Проф. Райков изтъкна работата на мултидисциплинарните екипи от лабораторията, които през последните осем години изследваха и консултираха множество пациенти с проблеми със съня, както и хора, чиято професия изисква редовни профилактични прегледи за нарушения на концентрацията. Поздравителни адреси към участниците във форума поднесоха също проф. д-р Хешам Негм от Египет и Офер Якобовиц от САЩ.

Страница 1 от 3