Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

В зъботехничeската лаборатория на ФДМ

В зъботехническата лаборатория на Факултета по дентална медицина е винаги натоварено откъм работа и емоции... Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4