Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Практически изпит по фармацевтична ботаника

Студенти трети курс, специалност фармация, се явяват на практически изпит по фармацевтична ботаника - морфология на растенията. Тестът е част от изискванията, които бъдещите фармацевти трябва да покрият по време на обучението си. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2