Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Черноморски симпозиум за млади учени в биомедицината 2023

Проведе се Осмото издание на Черноморския симпозиум за млади учени в сферата на Биомедицината BSYSB 2023. Фоокусът беше върху темите "Медицина на бъдещето" и "Невронауки". Симпозиумът имаше за цел да предостави динамична платформа за млади учени, за да представят своите изследвания, да разменят иновативни идеи и да установят контакти с колеги и експерти в техните сфери. Конференцията включи различни подтеми като хранене и качество на живот, интегративна медицина, генетика, онкология и редки заболявания, обществено здраве и здравен мениджмънт, както и трансплантология и биология на стволовите клетки. BSYSB привлече студенти, млади учени от наши и чуждестранни университети и болници, готови да представят проучванията си и да споделят личния си опит по време на програмата и дискусиите. Широка гама от интерактивни семинари, завладяващи лекции и научни сесии даде възможност на студентите да се докоснат до нови знания и да усъвършенствате уменията си.

Страница 1 от 5