Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Максим Загоров

На 03.10.2019 г. във Втора аудитория на МУ-Варна се състоя публична защита на д-р Максим Загоров за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния му труд е „Тотално ендопротезиране на ТБС с двойно подвижна ацетабуларна компонета“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2