Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Медицински лаборанти в МК-Варна

Студенти от специалност "Медицински лаборант" се обучават по време на упражнение в МК-Варна при спазване на всички противоепидемични мерки, наложени от министерството на здравеопазването. Медицинският лаборант е здравен специалист, подготвен да работи във всички видове лечебно-диагностични и научноизследователски лаборатории. Обект на неговата дейност са клинико-лабораторни, хистологични, микробиологични, вирусологични, генетични, имунологични, паразитологични и други изследвания, в които участва под прякото ръководство на лекар. Лабораторното изследване е част от сложния диагностичен процес, което изисква отлична подготовка, издръжливост и отдаденост.

Страница 1 от 4