Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Студентите по дентална медицина се завърнаха в учебните зали

На 15.02.2020 г. започна летният семестър от Учебната 2020/2021 година. Според заповед на ректора на МУ-Варна проф. Валентин Игнатов от 04.02.2021 г. практическите занятия се провеждат присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки, наложени от министерството на здравеопазването. Благодарение на нея голяма част от студентите се завърнаха в учебните зали. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3