Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Самоподготовка в зъботехническата лаборатория на ФДМ

Студенти от специалност „Дентална медицина“ работят в Зъботехническата лаборатория на ФДМ. В залата бъдещите специалисти се подготвят по различните дисциплини, изучавани в катедра по Дентално материалознание и протетична дентална медицина. В рамките на предвидения учебен план, студентите се запознават с материалите, използвани в стоматологичната практика. Разглеждат се въпроси за произхода, начина на производство, търговския вид, състава и свойствата на денталните материали. Студентите изучават предназначението, приложението и обработването на гипсове, восъци, отпечатъчни материали, сплави за стоматологични цели, пластмаси, керамики, цименти, амалгами и композити. Изискванията към практическата подготовка на студентите се състоят в овладяване на методите на изследване и технологията на обработване на денталните материали.

Страница 1 от 3