Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Вакуумдестилация във Факултета по фармация

Студенти бъдещи фармацевти изучават технологията "Вакуумдестилация" - дестилация при понижено налягане в практическите занятия по органична химия под ръковоството на гл. ас. Татяна Христова. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3