Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Стажант-лекари в действие

Стажант-лекарите медицина се завърнаха в клиничните бази на МУ-ВАРНА в УМБАЛ "Св. Марина" и МБАЛ "Св. Анна", където участват в практическите занятия. Това стана възможно след като бяха изменени противоепидемиологичните мерки и ректорът на МУ-Варна проф. Валентин Игнатов издаде нова заповед относно учебния процес. По време на стажа си студентите шестокурсници спазват стриктни противоепидемични правила. Целта е максимално да защитят себе си, както и околните. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4