Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Практически занятия по хистология

Учебно-практическите занятия по хистология с хистотехника се провеждат в ИХХ лаборатория на катедра "Анатомия и клетъчна биология" и в лабораторията на "Клинична патология" към СБАГАЛ Варна, при спазване на всички противоепидемични мерки. Студентката от III курс, специалност "Медицински лаборант", Христина Атанасова се обучава под ръководството на д-р Димо Стоянов и лаборантите Велина Кеновска и Надежда Станкова. Работата освен обучение, може да бъде забавна и да доставя удоволствие. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3