Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Предварителен изпит по биология 2024

За четвърта поредна година Медицински университет – Варна предостави възможността на кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ да се явят на предварителен изпит по биология. Едновременно с кандидатите в МУ-Варна на изпита, който е в тестова форма и продължителност два часа, се явявиха и желаещите, които искат да се обучават по тези специалности във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново. За първи път предварителен изпит по биология положиха и кандидатите за специалностите „Кинезитерапия“ (ОКС „бакалавър“) и специалностите от Медицински колеж – Варна „Помощник-фармацевт“, „Медицински лаборант“, „Рехабилитатор“, „Медицински козметик“ и „Рентгенов лаборант“. За втора поредна година, на същата дата предварителен изпит по биология се проведе и за кандидатите за уникалното за страната направление „Военна медицинска сестра“. Общият брой кандидат-студенти, които се явиха на предварителния изпит за посочените специалности, е близо 500

Страница 1 от 6