Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Европейски ден на логопедията

Във връзка с отбелязване на 6-ти март “Европейски ден на логопедията“, в Медицински университет – Варна, чрез електронна връзка, се проведе ежегодната среща на студенти от специалност логопедия с представители на „Център за подкрепа за личностно развитие – Логопедичен център – Варна“ – основен партньор за практическо обучение на студенти. Обсъдени бяха въпроси свързани с основната тема на „Европейската организация на логопедите“ за 2021 г. - „Телепрактически дигитални технологии“, както и с бъдещата професионална реализация на студентите. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3