Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

20 години ДКЦ Св. Марина

С церемония, празник и ретроспекция на изминатия път ДКЦ „Света Марина“ във Варна отбеляза 20 години от създаването си. На юбилейното честване присъстваха управителят проф. д-р Валентина Маджова, проф. д-р Силва Андонова, изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, проф. Валентин Игнатов, ректор на МУ-Варна, проф. Красимир Иванов, председател на Общото събрание на Медицински университет – Варна, лекари, здравни специалисти, административен и болничен персонал, гости. Диагностично-консултативен център „Света Марина“ е открит през 2002 г. В лечебното заведение се извършва специализирана извънболнична медицинска помощ от над 100 висококвалифицирани лекари от 35 различни специалности, като голяма част от тях са хабилитирани преподаватели. За утвърждаване престижа и дейността на ДКЦ „Св. Марина“ – Варна и по повод 20 години от основаването му, почетен плакет и грамота връчи ректорът на МУ – Варна проф. Валентин Игнатов на проф. Валентина Маджова.

Страница 1 от 4