Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Стаж по детска дентална медицина

Стажант-лекарите, специалност "Дентална медицина", полагат задължителен стаж по детска дентална медицина в модерно оборудваните практически зали на ФДМ на МУ-Варна под ръководството на главните асистенти д-р Димитров и д-р Бозуков. Учебният план включва задължителна теоретична и практическа подготовка. Стажът се провежда при стриктно спазване на противоепидемичните мерки в условията на COVID-19. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4