Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Тържествен медицински съвет 2022

На тържествен медицински съвет бяха отчетени резултатите на УМБАЛ “Св. Марина”-Варна, постигнати през 2022 г. На тържествен медицински съвет в УМБАЛ “Св. Марина”- Варна, който се състоя на 23 декември, изпълнителният директор проф. д-р Силва Андонова представи постигнатите резултати на лечебното заведение през изтичащата 2022 година. Шестнайсет лекари и служители на УМБАЛ “Св. Марина” – Варна бяха наградени по време на тържествения медицински съвет. Медицинските специалисти получиха отличията по силата на заповед на изпълнителния директор и в знак на благодарност за дългогодишната безупречна работа, постигнатите високи резултати, доказаните добросъвестност, лоялност, всеотдайност, лична ангажираност и висок професионализъм при изпълнение на трудовите задължения и принос за развитието на УМБАЛ "Света Марина" – Варна. Ректорът на Медицински университет - Варна проф. д-р Валентин Игнатов връчи почетните плакети и грамоти.

Страница 1 от 2