Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Международен ден на сестринството 2024

В Медицински университет - Варна тържествено бяха отбелязани 5 май – Международен ден на акушерката и 12 май – Международният ден на сестринството. Организатор на събитието беше Катедрата по здравни грижи към Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. С биографичен филм беше представен животът и делото на Флоранс Найтингейл - първата жена, поставила основите на съвременното сестринство. На празника се връчиха отличия в категории: научни приноси в здравните грижи, практически постижения, изявен студент в учебно-практическата дейност. Следвайки мотото на празника „Нашите студенти, нашето бъдеще“ полетяха балони с послания за професиите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

Страница 1 от 5