Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на Петър Вълчанов

На 31.01.2023 г. в Трета аудитория на МУ-Варна се състоя публична защита на Петър Вълчанов за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния му труд е „Моделиране и 3D принтиране на морфологично достоверна костна матрица“.

Страница 1 от 3