Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на Ирена Антонова

Във Факултета по фармация се състоя публична защита на Ирена Антонова за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния ѝ труд е „Човешките овоцити при асистирана репродукция – систематизация на факторите, влияещи върху качеството, изработване на методика за оценка и анализ на техники за подобряване на оплождането“.

Страница 1 от 2