Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Академичен живот във Филиал Велико Търново

Академичният живот във Филиал "Велико Търново" на МУ-Варна тече забързано през последните дни. В него се обучават студенти по специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка", които полагат семестриални и държавни изпити. Тази година ще се дипломира третият випуск на Филиала. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4